21 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ามาตรฐาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าประเด็นพิจารณา และฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ การประชุมเรื่อง การประกาศใช้และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ามาตรฐาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าประเด็นพิจารณา และฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ การประชุมเรื่อง การประกาศใช้และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>