22เม.ย.64 ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2563
1.นายกษิดิศ ธนาวุฒิ (คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม)
2.นายเมธินทร์ แสงสุริยันต์ (คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม)
3.นางสาวแก้วชยาภา แก้วมีจีน (ภาษาไทย100 คะแนนเต็ม)
>>ชมภาพคลิก<<