22 ก.ย. 63 _งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 1-63


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและตัวแทนนักเรียนร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้กษียณอายุราชการ รองเอกพร  ทองส่งโสม วันที่ 22 กันยรยน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>