22 ก.ย. 65 ผู้บริหารร่วมงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดศรีทวี

ผู้บริหารร่วมงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดศรีทวี วันที่ 22 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>