22 ธ.ค. 63 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันสร้างหอคอยกระดาษ ตามแนวทาง STEM ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันสร้างหอคอยกระดาษ ตามแนวทาง STEM ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>