22 ธ.ค. 63 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทาง STEM โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทาง STEM โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพคลิก>>