22 พ.ค. 62_คณะศึกษาดูงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะศึกษาดูงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น. ขอให้ดูแลห้องเรียนให้เรียบร้อย คณะดูงานจะเยี่ยมชมทุกห้องเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>