22 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีถวายราชสดุดีและเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีถวายราชสดุดีและเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>