22 พ.ย. 62_โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักวิทยาศาสตร์ ใส่ใจเทคโนโลยี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ นักเรียน ม.404 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักวิทยาศาสตร์ ใส่ใจเทคโนโลยี วันที่ 22 พ.ย. 2562<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>