22 พ.ย. 65 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

ครูและนักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>