22มี.ค.65 คณะผู้บริหารและครูประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะผู้บริหารและครูประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<<ชมภาพคลิก>>>>>