22 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร สนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร สนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ) ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างด้วยตนเอง วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>