22 ม.ค. 63 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเมืองหัวหิน

.ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>