22 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยท่านดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>

>>ชมคลิปกิจกรรม<<