22-23ธ.ค.63 ประกาศแจ้งเปิด-ปิด ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์2-63

เรื่อง การลงทะเบียนชุมนุมผ่านระบบออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ช่องทางการเข้าระบบ มี 4 ช่องทาง
1.เข้าเว็บไซต์โดยตรง >> คลิก <<
2.เข้าผ่านเว็บไซต์โรงเรียน >>คลิก<<
3.เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  >>คลิก<<
4.กลุ่มเฟซบุ๊ก(กลุ่มปิด) STP M.1/63, STP M.2/63, STP M.3/63, STP M.4/63, STP M.5/63, STP M.6/63
เปิดระบบ 22ธ.ค.63 เวลา14.50 น. และระบบปิด 23ธ.ค.63 ก่อนเวลา 16.30 น.