23มี.ค.65 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

23มี.ค.65 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช