23 ก.ค. 63_พิธีประดับเข็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีีประดับเข็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<ชมภาพคลิก>>