23 ก.ค. 63_พิธีไหว้ครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ชมภาพคลิก>>

>>ชมคลิปวิดีโอกิจกรรม<<