23 ก.พ. 65 การสอนดาราศาสตร์ 0.5 แบบออนไลน์ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3

นักเรียนร่วมกิจกรรมการสอนดาราศาสตร์ 0.5 แบบออนไลน์ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>