23 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกิจกรรม ดีเบต(DEBATE) เลือกตั้งของผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกิจกรรม ดีเบต(DEBATE) เลือกตั้งของผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>