23 พ.ย. 64 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ


กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<<<ชมภาพคลิก>>>>