23 พ.ย. 65 โครงการอบรมให้ความรู้ศิลปะมีชีวิต “ภาพพิมพ์แกะไม้”

ครูและนักเรียนร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ศิลปะมีชีวิต “ภาพพิมพ์แกะไม้” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>