23 มิ.ย. 62_ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และครูทุกท่าน ร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมด>>