23 มิ.ย. 63_เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
<<รายละเอียด>>