23 มี.ค. 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

23 มี.ค. 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<