23 มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>