23 ม.ค. 62_กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้บริหาร คณะครูสายชั้น ม.1-ม.3 ทุกท่าน และนักเรียน ม.ต้น ทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 ณ ค่ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ภาพกิจกรรมลูกเสือ 1>> 
<<ภาพกิจกรรมลูกเสือ 2>>
<<ภาพกิจกรรมลูกเสือ 3>>