23 ม.ค. 63 โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช  วันที่ 23 มกราคม 2563 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>