23 ม.ค. 65 การอบรมออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกจุลินทรีย์ กับ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี


นักเรียนร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกจุลินทรีย์ กับ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 22 มกราคม 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>