23 ส.ค. 65 ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จากเดิมวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>