23-24 ก.ค. 2565 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2022 ครั้งที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2022 ครั้งที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>