23-26_สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>