24ก.ค.64 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพชรจริก1-64

24ก.ค.64 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพชรจริก1-64  ชมภาพ >>คลิก<<