24ต.ค.66 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และครูสอนวิชาการงานอาชีพ

24ต.ค.66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และครูสอนวิชาการงานอาชีพ

>>คลิก<<