24 ก.ค. 63_พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 10

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 10 วันที่ 24 กรกฎาคา 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>