24 ก.พ. 2567 กิจกรรมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

24 ก.พ. 2567 กิจกรรมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

>>ชมภาพ<<