24 ก.ย. 65 กิจกรรม “แห่หมฺรับ” บุญสารทเดือนสิบ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

z^h[iski 8i^ij;,กิจกรรม “แห่หมฺรับ” บุญสารทเดือนสิบ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 24 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>