24 ธ.ค. 65 การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือ

ผอ.ดรสุชาติ  เอียดวงศ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนร่วมการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรลดา โดยท่าน ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>