24 พ.ค. 62_ร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ อุทนายการเรียนรู้นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>