24 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการ-ครูร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการ-ครูร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2566
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>