24 มิ.ย. 63_จัดจำหน่ายหนังสือ สมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ สมุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>