24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนส่าธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>