24 มี.ค. 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

24 มี.ค. 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<