24 มี.ค. 64 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564
<<<<ชมภาพทั้งหมด>>>>