24 ม.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งนักการภารโรง ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>