24 ม.ค. 66 มอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรมการประกวดผลงานอินโฟกราฟิก “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรมการประกวดผลงานอินโฟกราฟิก “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ให้แก่นักเรียนที่ครูที่ร่วมกิจกรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>