24 ส.ค. 65 รับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากฮอสไทยและหมากรุกไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับสมัคร  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากฮอสไทยและหมากรุกไทย วันรับสมัคร วันที่ 22 – 29  สิงหาคม 2565
<<<รายละเอียดคลิก>>>