24 ส.ค. 65 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมอบรม-ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

นักเรียนร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมอบรม-ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>