24 – 25 ก.พ. 2567 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

24 – 25 ก.พ. 2567 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<