25ต.ค.64 ดร.กณพ เกตุชาติ และ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุงสำรวจความพร้อมและเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย1-64

25ต.ค.64 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ สำรวจความพร้อมและเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายให้กับสถานศึกษา1-64
ชมภาพ >>คลิก<<